Són moltes les Empreses que es qüestionen diàriament si han de posar límits a l’ús de les xarxes socials per part dels seus empleats, en hores de treball.A més de la regulació que en la majoria d’empreses ja existeix, sobre l’ús dels mitjans de treball, o el correu d’empresa per a qüestions personals, és necessari establir unes normes d’utilització de les xarxes socials per part dels treballadors durant la jornada laboral.Aquesta és la conclusió a la qual arriba un estudi realitzat per Adecco i l’Institut Cuatrecasas d’Estratègia Legal en RRLL, juntament amb la Direcció de RRHH de diverses Empreses amb gran pes al mercat espanyol.Les empreses, a través de la negociació amb la representació dels treballadors, ha de fixar les normes d’ús de xarxes socials com Twitter, Facebook, Linkedin, entre uns altres, o sistemes de missatgeria com WhatsApp, a fi de no crear malentesos, que puguin comportar conflictivitat en un futur dins de l’Organització. Aquesta regulació facilitarà, tant a Empreses com als seus treballadors, el conèixer els límits de la “connexió” en hores de treball, així com aclarirà les possibles repercussions que el seu incompliment pugui comportar, atenent sempre a criteris productius i d’eficiència laboral.En aquest sentit s’ha manifestat el president de l’Institut Cuatrecasas d’Estratègia Legal en RRLL, sobre l’estudi realitzat, en dir que “La implantació a cada companyia de regles sobre l’ús dels dispositius electrònics i les xarxes socials a la feina és diferent, perquè depèn de la seva cultura empresarial; el fonamental és que tothom ha de tenir clar quins són els límits”.Així les coses, estableixen una sèrie de recomanacions per a l’elaboració de la citada regulació, les quals van més enllà de les actuals normes sobre l’ús de mitjans de les Empreses, sense entrar en l’àmbit privat de cada treballador, que excedeix de les competències de les Organitzacions, excepte en aquelles publicacions que impliquin a l’Empresa (ús del nom, informació sobre aquesta, publicació de fotos, etc.). Donada la inexistència d’una legislació que reguli aquesta qüestió, hem de tenir en compte la reiterada Jurisprudència existent sobre la utilització dels mitjans d’empresa, com ordinadors, portàtils o mòbils per a ús personal per a la regulació de les connexions a xarxes socials en hores de treball.D’altra banda, no hem d’obviar que les noves tecnologies també ofereixen a les Empreses la possibilitat que els seus empleats estiguin connectats de forma ininterrompuda, el que contribueix a la confusió que existeix avui dia entre el temps de treball i el temps de descans dels treballadors.Aquest tema és un dels que el Ministeri de Treball té pendent tractar amb els Agents Socials, arran de la recent regulació de el “dret a desconnexió”, instaurada a França. En definitiva, les Empreses han de posar mans a l´obra i establir la seva normativa sobre utilització de les xarxes socials a la feina, ja que això contribuirà al fet que totes les parts tinguin clares les normes que operen en l’Organització la qual cosa, al seu torn, incidirà de forma positiva en les relacions laborals.