Des del 1 de maig de 2020, es paga més en concepte d’Impost de Successions a Catalunya.

La “Llei 5/2020 de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient”, en vigor des del 1 de maig de 2020, ha introduït de manera sorprenent i en ple estat d’alarma provocat pel COVID-19, un important increment de la quota a pagar en concepte d’Impost de Successions i Donacions a Catalunya.

En efecte, aquesta Llei  :

  • Redueix les bonificacions en les quotes que gaudien els fills majors de 21 anys i ascendents (denominat Grup II). No s’inclouen en la reforma als cònjuges, que tenen una bonificació fixa del 99%. Així mateix, per a descendents menors de 21 anys (denominat Grup I) continuarà vigent l’escala de bonificacions que aplicava fins al 1 de maig de 2020.

Adjuntem quadre comparatiu que il·lustra la magnitud del canvi:

QUOTA A PAGAR
IMPORT HERÈNCIA FINS 30/04/20 A PARTIR 01/05/20
200.000 180 3.825
300.000 1.610 10.350
400.000 1.900 19.000
500.000 3.306 27.930
600.000 6.618 41.180
1.000.000 28.490 103.137
2.000.000 152.510 323.806
3.000.000 351.697 586.000
6.000.000 1.094.383 1.526.889
  • Fa incompatible la reducció del 95% en l’Impost de Successions per empresa familiar amb la bonificació general per a la resta del patrimoni.

Per tant, s’haurà de calcular què interessa més i triar entre aprofitar la reducció del 95% per empresa familiar o aplicar la bonificació dels altres béns que integrin el patrimoni del mort.

  • Té en compte el patrimoni del qual rep l’herència o la donació.

Aquests canvis impliquen la necessitat d’abordar nous plantejaments respecte a la conveniència de transmetre els béns via successió o via donació, així haurà d’estar-se a cada cas particular, però com a punt de referència podria dir-se que, si una herència supera els 500.000 euros, pot ser aconsellable acudir a una donació en vida convenientment planificada.

En conclusió, els canvis legislatius introduïts a Catalunya mentre ens trobàvem confinats, implicaran que hàgim de plantejar-nos fórmules per a transmetre el nostre patrimoni que analitzin la possibilitat de donació, herència o la mescla d’ambdues.

És evident que hem de ser molt més previsors i consultar a experts en la matèria, per a intentar minimitzar el cost tributari que implica heretar des del 1 de maig.