A causa de la creació de noves aplicacions i pàgines web, la venda online d’articles de segona mà cada vegada és més comú, però haig de tributar per aquestes vendes?En part, com a conseqüència de la crisi que ha assetjat el nostre país, i també arran de l’avanç tecnològic que s’ha produït tant a nivell aplicacions mòbils com a pàgines web, s’ha produït un gran augment de l’oferta i demanda d’articles de segona mà en diferents plataformes: Wallapop, eBay, etc …La pregunta que des del punt de vista tributari molta gent s’haurà fet és el següent:HAIG DE TRIBUTAR PER AQUESTES VENDES?Per a la nostra tranquil·litat, la majoria de les vendes de segona mà online no s’han de declarar en l’IRPF.Perquè sigui obligatòria la declaració de la venda d’aquests articles de segona mà s’ha de produir un guany patrimonial per part del contribuent. (Art. 33 i 34 L.IRPF)Entenem per guany patrimonial, quan el valor de transmissió (“venda”) és major al seu valor d’adquisició (“compra”). Sent el més comú que ocorri el contrari.FACTORS A TENIR EN COMPTE:

  • En tot moment estem tractant la venda esporàdica d’articles de segona mà propietat del contribuent. Si aquesta activitat tingués una habitualitat buscant un benefici econòmic en les transaccions o es tractés d’una activitat d’intermediació, estaríem parlant d’activitats econòmiques i tributaran com a tals.
  • No es consideraran pèrdues patrimonials les que s’hagin a causa del consum.