El Tribunal Suprem considera cooperador necessari d’un delicte a qui permet que una altra persona condueixi un cotxe sabent que no té carnet.

Efectivament, el Tribunal Suprem en la seva Sentència 399/2023 de data 24 de maig, estableix que la persona que permet que una altra sense carnet condueixi el seu vehicle, delicte contra la seguretat viària previst en l’article 384 del Codi Penal, és cooperador necessari del citat delicte i per tant ho condemna a sis (6) mesos de multa amb quota diària de cinc euros (5,00.-€).

Els fets se circumscriuen a una persona, titular d’un vehicle i que viatjava de copilot, va prestar el seu cotxe a una altra persona, coneixedor que aquest no tenia carnet, per a ajudar-lo al fet que aprovés l’examen pràctic per a obtenir aquest carnet. Aquests fets van succeir en l’aparcament d’un poliesportiu.

Per al Tribunal Suprem és un fet intolerable que una persona, sabent que una altra manca de l’autorització per a conduir, li ho presti i suposa la necessària aportació perquè aquell cometi el delicte, a més a més, eleva el risc de la comissió del delicte i de les possibles conseqüències que del mateix es puguin derivar.

En aquest sentit, en haver prestat el vehicle a una persona sense carnet, no es tracta de la infracció administrativa recollida en l’article 76 del Reial decret legislatiu 6/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que estableix l’obligació d’impedir que el vehicle sigui conduït per algú que no hagi obtingut el permís de conduir, sinó d’un delicte penal en haver estat qui de manera expressa va deixar el seu vehicle i contribueixo a això.

No obstant això, la rellevància del delicte és menor que la de l’autor del mateix en tractar-se d’un cooperador necessari no de qui comet el delicte, per això rebaixa la pena en un grau respecte a la prevista per a l’autor i li imposa la mínima, sis mesos de multa.