Acabes de veure la casa de la teva vida. Què pots fer perquè el venedor te la reservi sense problemes i amb garanties? Signar un Contracte d’Arres.El contracte d’arres és en realitat un precontracte en el qual es deixa per escrit l’obligació de signar una compravenda d’una propietat en el futur. Sembla fàcil i ràpid, però cal deixar-ho ben lligat per evitar que després sorgeixin problemes. Per això, el millor és detallar tot l’acordat per ambdues parts.No tots els contractes d’arres són iguals, i per tant les obligacions de cada tipus són diferents.CLASSES D’ARRES:

 • Les arres confirmatòries: com indica el seu nom, són una confirmació amb la qual es lliura una quantitat com a part del preu total. Si una de les parts es penedeix del signat, l’altra podrà exigir el seu compliment. Si el contracte no especifica què tipus d’arres s’estan signant, s’entendrà que són arres confirmatòries.
 • Les arres penitencials o de desistiment: és la modalitat més utilitzada en la pràctica, pel que en cas de no formalitzar-se la compravenda:
  • Si és per causa del comprador: aquest perdrà el lliurat en concepte d’arres, és a dir, el senyal.
  • Si és per causa del venedor: aquest haurà de pagar al comprador el doble de la quantitat lliurada pel comprador com a senyal.
 • Les arres penals: funcionen com les arres penitencials, és a dir el comprador pot perdre el lliurat com a arres i el venedor retornar el doble, però en aquest cas permeten, a més, reclamar una indemnització de danys i perjudicis.

QUÈ HA DE CONTENIR UN CONTRACTE D’ARRES?És necessari fixar-se bé a la classe de contracte d’arres que se signa, i tenir en compte els elements que ha de contenir:

 • Dades identificatives de les parts.
 • Identificació de l’immoble que s’està venent i comprant.
 • Preu final de compra.
 • Quantitat de diners que es pagarà en concepte de senyal, que es descomptarà del preu final al moment de la signatura de la compravenda.
 • Termini en què haurà de formalitzar-se l’escriptura de compravenda.
 • Repartiment de les despeses de la compravenda.

RECOMANACIONS ABANS DE SIGNAR LES ARRESFormalitzar un contracte d’arres equival gairebé a comprar l’habitatge, així que abans de signar les arres i donar una paga i senyal, és necessari assegurar-se del següent:

 • Que l’immoble no té càrregues o deutes pendents: per comprovar que no té càrregues ha de demanar-se una nota simple al Registre de la Propietat.
 • Que t’han concedit la hipoteca o que tens els diners per finançar la compravenda. Existeix la possibilitat de condicionar el contracte a l’obtenció de la hipoteca, encara que no és habitual.

En qualsevol cas, i tractant-se d’un contracte entre particulars, resulta molt recomanable recórrer a els serveis d’un advocat perquè redacti el contracte d’arres i efectuï les comprovacions prèvies relatives a la situació jurídica de l’immoble.