Amb els últims canvis normatius, cada vegada són més les Empreses que, no sentint-se emparades completament pel conveni col·lectiu d’aplicació, bé perquè disposen de pactes amb els seus treballadors a nivell empresarial, com a complement d’aquest, bé per aplicar polítiques salarials diferents al mateix (polítiques d’incentius, comissions, premis per objectius, etc.), consideren que la millor opció per la seva companyia és la d’establir un conveni propi, aliè al sectorial, que reflecteixi la visió d’aquesta, així com els acords i millores consensuades amb la Representació dels treballadors.

D’igual manera moltes Empreses participen en l’elaboració del Conveni Col·lectiu sectorial que li és aplicable a les relacions laborals existents en el seu si.

Per la nostra part, des de DMC facilitem tota la informació necessària per dur a terme un procés tan llarg, laboriós, formal, com és l’elaboració d’un conveni col·lectiu, així com assessorem i assistim als nostres clients en la negociació i subscripció del mateix, des del seu inici, amb la constitució de la mesa negociadora, fins a la inscripció, registre i la seva publicació.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.