Una asseguradora pagarà 6.000 € a una pizzeria per tenir el seu negoci paralitzat a causa del COVID.

L’Audiència Provincial de Girona ha declarat en la seva sentència de 3 de febrer de 2021 que la pèrdua de beneficis per la paralització de l’activitat d’una pizzeria, a conseqüència de la legislació estatal dictada per la pandèmia del COVID-19, sí que està coberta per l’assegurança.

ANTECEDENTS

  • El 13 de febrer de 2020 els amos d’una pizzeria de Girona van contractar amb SegurCaixa Adeslas una pòlissa d’assegurances per a cobrir diverses contingències. Entre les cobertures figurava la “paralització de l’activitat”, que donava dret a una indemnització diària de 200 € durant 30 dies sense franquícia.
  • A causa de la declaració de l’estat d’alarma, la pizzeria va haver de tancar i va demanar a l’asseguradora la indemnització. L’asseguradora es va oposar, al·legant que la pòlissa no cobria la paralització derivada d’una resolució del govern davant una pandèmia.
  • El cas va arribar als tribunals, i en Primera Instància el jutjat de Girona va donar la raó a l’asseguradora, però la pizzeria va recórrer davant l’Audiència Provincial, que finalment li ha donat la raó.

ELS ARGUMENTS DE L’AUDIÈNCIA

  • El contracte recollia el supòsit de pèrdua de beneficis per paralització de negoci i el pacte era clar: únicament contemplava 30 dies a 200 € mes/dia, sense necessitat de més requisits.
  • La paralització de negoci per pandèmia només pot estar exclosa si es destaca de manera especial en el contracte i així s’accepta per l’assegurat (art. 3 de la Llei del Contracte d’assegurança), formalitats essencials per a comprovar que l’assegurat va tenir un coneixement exacte del risc cobert.

Aquesta fallada obre la porta a una onada de reclamacions de moltes empreses que en tot l’Estat han hagut de tancar per culpa de la pandèmia, obligant les asseguradores a ser molt més transparents en la redacció dels contractes d’assegurança i a establir de manera clara les limitacions a la cobertura.