Aquí podem veure un resum de les subvencions que estan actualment en vigor:

  • Subvenció Directa a l´Exterior (IDE): per a empreses que inverteixen (durant toe el 2015) en delegacions o obertura d’empreses a l’exterior.
  • Programa ICEX-NEXT: per a  pimes que comencen a exportar i/o tenen un volum d’exportació petit.
  • Contractació de persones majors de 45 anys que portin com a mínim 6 mesos apuntats en l’atur: pot subvencionar-se el 50% del salari brut, seguretat social i indemnització , incrementant en cas de ser discapacitat el treballador.
  • Programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER -CRECE): per a millora d’eficiència energètica de l’edifici incidint en àrees com a embolcall tèrmic, il·luminació, calefacció, calderes de biomassa, geotèrmica, etc…
  • Connectivitat sense fil (wifi) per a establiments hotelers i càmpings: millora de la instal·lació existent de wifi o bé nova instal·lació per tal de donar una cobertura de wifi de, com a mínim, el 90% del recinte.

 

ALGUNES SUBVENCIONS EN VIGOR PER A PIMES
Sector y Títol subvenció Data límit sol.licitud Àmbit Aplicació
INTERNACIONALIZACIÓ
Programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada 31/12/2015 Nacional
Programa de Cupons a la Internacionalització 30/11/2015 Autonòmic
Subvenció Directa a l´Exterior (IDE) 15/12/2015 Autonòmic
I+D+ i
Programa de Cupons a la Innovació, tecnològics i ecoinnovació 14/12/2015 Autonòmic
Implementació incubadores i acceleradores corporatives 17/11/2015 Autonòmic
Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental  que incloguin l’explotació d’una patent o llicència  externa 11/12/2015 Autonòmic
Nuclis internacionals. Programa bilaterals, Catalunya-Alemanya/Xile 30/10/2015 Autonòmic
Nuclis internacionals. Eranet Transport Internacional 2/10/2015 i local 5/11/2015 Autonòmic
Programa Catalunya Clústers 11/12/2015 Autonòmic
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i en gran empresa del sector industrial 05/05/2016 o esgotament pressupostari Nacional
Programa d’ajudes per a actuacions de canvi modal i usa més eficiència de les maneres de transport 05/05/2016 o esgotament pressupostari Nacional
Programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER -CRECE) 31/12/2016 o esgotament pressupostari Nacional
Rehabilitació d’habitatges fora de l’àrea metropolitana de Barcelona 13/11/2015 Autonòmic
Rehabilitació d’edificis d’habitatges dins de Barcelona 31/12/2015 Metropolitana
MOVELE 2015: adquisició vehicles elèctrics 31/12/2015 Nacional
Pla PIMA AIRE 4 15/12/2016 o esgotament pressupostari Nacional
PIVE 8: adquisició cotxes eficients 31/12/2015 Nacional
Adquisició bicicletes elèctriques 08/11/2015 Metropolitana
AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIME del sector alimentari i químic Del 1/10  al 20/11 de 2015 Autonòmic
AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics Del 1/10  al 20/11 de 2015 Autonòmic
EDRR. Estacions públiques de recarrega ràpida per a vehicles elèctrics Del 1/10  al 04/12 de 2015 Autonòmic
ISO. Implantació de la norma ISO-50001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica Del 1/10  al 20/11 de 2015 Autonòmic
HOTELS I EMPRESES HOSTELERIA
Connectivitat sense fil (wifi) per a establiments hotelers i càmpings Del 15/10/2015 al 16/11/2015 Nacional
Rehabilitació energètica d’hotels i negocis turístics 31/12/2016 o esgotament pressupostari Nacional
COMERÇ, ARTESANIA I MODA
Programa de transmissió d’empreses de comerç, artesania i moda Fins 31/12/2015 o fi pressupost Autonòmic
TIC
Foment de l’oferta de solucions de computació en El Núvol per a pimes Del 11 al 25 de gener del 2016 Nacional
CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA 2015  Foment a la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys Fins el 30 novembre del 2015 Autonòmic
CONVOCATÒRIA 2016 Foment a la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys Del 1/01/2016 al 30/11/2016 Autonòmic
Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil 10/11/2015 Autonòmic