Un Jutjat anul·la una targeta de pagament ajornat o revolving per la grandària de la lletra.

El Jutjat de Primera Instància número 72 de Madrid ha considerat que una targeta revolving és nul·la perquè estava redactada en una grandària de lletra inferior a 1,5 mil·límetres, de manera que resultava pràcticament impossible conèixer el seu contingut.

EL CAS

  • El demandant va subscriure una targeta Citi Or amb Citibank, amb la qual va disposar durant 16 anys, de 75.269,49 euros, pels quals va abonar al banc la suma de 115.142,06 euros.
  • Les condicions del préstec, incloses en l’anvers del contracte amb una tipografia inferior a 1,5 mil·límetres, eren un tipus nominal anual del 24% i una taxa anual equivalent (TAE) del 26,82%.
  • El Jutjat considera que: “aquestes condicions estaven exposades en una grandària tan reduïda de lletra que dificulta en extrem la seva lectura i comprensió i resulta pràcticament impossible extreure d’aquest clausulat l’interès aplicat“.
  • En conseqüència, el Jutjat resol que el Banc ha de retornar al demandant un total de 48.816 euros.

CAUSES DE LA NUL·LITAT

En el present suposat, el tribunal entén que el demandant no va tenir l’oportunitat real de conèixer la càrrega econòmica de les condicions declarades nul·les, donada la il·legibilitat del condicionat i la falta de prova d’informació prèvia.

Així mateix, s’emfatitza en el caràcter usurari de l’interès aplicat, molt superior a l’interès mitjà dels crèdits al consum en la data de contractació.

Aquesta sentència segueix la doctrina jurisprudencial continguda en les Sentència de la Sala del Civil del Tribunal Suprem de data 9 de Maig de 2013 i Sentència de 24 de Març de 2015 que han establert que la informació subministrada, ha de permetre al consumidor poder percebre les implicacions d’aquesta clàusula respecte al contracte signat.