A Catalunya els negocis tancats per la COVID-19 pagaran la meitat del lloguer.

El passat 20 d’octubre, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 34/2020 de mesures de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, pel qual s’obliga els propietaris a reduir el lloguer fins a un 50% del preu actual a aquells empresaris els negocis dels quals s’hagin vist afectats amb els tancaments i reduccions d’horaris decretats per a fer front a la COVID-19.

Els arrendataris podran requerir a l’arrendador, per burofax o un altre mitjà fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte. Després d’aquesta sol·licitud, els propietaris no podran facturar contra l’arrendatari fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

A qui s’aplica?

  • Contractes d’arrendament celebrats sobre immobles destinats a activitats industrials i comercials formalitzats a partir de l’1 de gener de 1995.
  • Negocis sotmesos a mesures de suspensió en el desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material a conseqüència de la COVID-19: bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

I si falla la negociació?  

  • Si l’acord entre les parts és impossible, la norma fixa que l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50%, a comptar des del dia que l’inquilí hagi notificat la seva voluntat de negociar.
  • En les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord, la rebaixa de la quota també serà del 50% de la part no utilitzada. És a dir, si en un negoci es limita l’aforament al 40%, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer corresponent a la fracció de la qual sí que pot treure rendiment, però només pagarà el 50% de la part restringida per les mesures sanitàries (el 60%).
  • En els negocis de restauració si la venda de productes per a portar i l’enviament a domicili és l’únic servei que pot oferir un local, es considera que el negoci està tancat i la quota de lloguer ha de reduir-se al 50%.

Finalment, si les restriccions de suspensió de l’activitat s’allarguessin per més de tres mesos en el transcurs d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta norma (fins al 22/10/2021), l’arrendatari podria rescindir el contracte de lloguer sense penalització, sempre que preavisés amb un mes d’antelació.