L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) sanciona la inclusió sense permís en un grup de WhatsApp.

Un acte tan quotidià com incloure a algú en un grup de WhatsApp pot acabar sortint molt car.

En efecte, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD – ha imposat al Club Esportiu Sansueña, una multa de 4.000 euros per agregar a una conversa grupal, el número de telèfon d’una antiga usuària sense requerir-li el seu consentiment previ.

El Club va incórrer en quatre infraccions ja que:

Al no recaptar el consentiment de la persona.

  • Va vulnerar l’article 5.1 d’aquest Reglament:

En conservar les dades de la usuària més temps del necessari per a la finalitat amb la qual van ser recaptats en el seu moment, perquè la reclamant havia estat client deu anys enrere.

  • Va vulnerar els articles 32.1 b) i 32.1 d) del Reglament:

En facilitar un número de telèfon mòbil a tercers, la qual cosa va succeir en incloure a la reclamant en el grup de WhatsApp.

Per cadascuna d’aquestes faltes, l’AEPD ha fixat una multa administrativa de 1.000 euros, si bé en la resolució s’especifica que, conformement a l’article 83, que recull les infraccions considerades molt greus, segons les circumstàncies la sanció econòmica pot arribar fins a 20 milions.

Per tant, no convé oblidar que cal ser molt acurat en agregar a un xat a persones i assegurar-se sempre de tenir el consentiment previ d’aquestes.