El dimecres, 9 de setembre de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la primera llei a Espanya que regula el preu dels lloguers d’habitatges, Llei 11/2020, de 18 de setembre, que va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dilluns 21 de setembre de 2020.

Les mesures essencials aprovades són les següents:

  • Es pretén regular la contenció i moderació de les rendes dels contractes d’arrendament i només s’aplica a habitatges arrendats que siguin residències permanents dels arrendataris.
  • Es pretén regular els lloguers d’essencialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
  • Els nous contractes de lloguer sobre habitatges anteriorment llogats no podran superar el preu anterior.
  • Si l’habitatge llogat tenia un preu superior al de la mitjana de la seva zona, el nou contracte haurà d’ajustar el preu al valor màxim que estableix l’índex de preus de la Generalitat.
  • El propietari podrà augmentar el preu del lloguer de referència si ha realitzat obres que millorin l’habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat i l’eficiència energètica de l’habitatge, amb un màxim d’un augment d’un 5% per sobre de l’índex de referència.
  • Es preveuen sancions de 3.000.-€ a 90.000.-€ euros per als propietaris que la incompleixin.
  • Com a excepció, no es congelen les rendes als propietaris persones físiques o família, els ingressos de la qual no superin els 2.000.-€ mensuals incloent la renda del lloguer.

La citada norma legal, encara sent una novetat en l’estat espanyol, sembla que tindrà poc recorregut. Diverses formacions polítiques ja han anunciat que serà recorreguda, tenint en compte que el Consell de Garanties Estatutàries va emetre dictamen en què la considerava inconstitucional en gairebé la seva totalitat en envair una competència essencial de l’Estat, la regulació d’arrendaments urbans.

Això sí, si el Govern central no la impugna, per molt que sigui recorreguda per una formació política, la norma serà aplicable fins que el Tribunal Constitucional dicti sentència.