L’empresa de moda sueca H&M haurà de desemborsar 35,3 milions d’euros.

La cadena sueca de botigues de roba i complements H&M, ha estat multada amb 35,3 milions d’euros per espiar als seus treballadors d’Alemanya, segons ha determinat fa uns dies l’autoritat de protecció de dades d’Hamburg.

ELS FETS

 • L’incident es va produir en el centre de treball de Nuremberg, Alemanya, en 2019.
 • La companyia hauria monitorat a centenars d’empleats, violant la protecció de dades perquè “no estaven en la línia ni complien les instruccions del grup”.
 • La informació sobre les condicions de vida privada del personal va ser registrada i emmagatzemada des d’almenys 2014.
 • La companyia sondejava il·legalment als seus treballadors sobre la seva vida privada i emmagatzemava dades personals com:
  • Experiències de vacances
  • Símptomes de malalties i diagnòstics mèdics
  • Problemes familiars
  • Creences religioses

LA MULTA

Per tot això, ha arribat aquesta milionària multa, per violació del Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. Aquesta normativa resulta d’aplicació a tota la Unió Europea.

El comissionat alemany per a la protecció de dades ha considerat que la multa imposada és apropiada i adequada en tractar-se d’una violació greu de la protecció de dades dels empleats, afirmant que una empresa no pot violar l’esfera privada dels seus treballadors.