Personalitzi els seus dies sense notificacions electròniques.

Si vostè o la seva empresa estan inclosos en el sistema de notificació per Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHú), és important que marqui els dies en què no desitja rebre notificacions electròniques.

Volem recordar-los que l’Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHú) li permet disposar d’una bústia electrònica per a rebre les notificacions corresponents als procediments als quals decideixi subscriure’s voluntàriament. Per a utilitzar aquest servei, és necessari comptar amb un certificat digital emès al seu nom.

Les següents persones i entitats tenen l’obligació de rebre comunicacions i notificacions per mitjans electrònics, entre altres:

  • Persones jurídiques.
  • Entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, etc.).
  • Professionals que requereixin col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions realitzades amb les Administracions Públiques en l’exercici de la seva activitat professional.

A continuació, detallem les principals característiques d’aquest procediment:

  • Pot seleccionar un màxim de 30 dies naturals. No oblidi marcar els dissabtes i diumenges durant el període vacacional, ja que en cas contrari podria rebre notificacions en aquests dies.
  • Si rep una notificació telemàtica el dia anterior al període seleccionat, es considerarà notificada després de transcorreguts 10 dies des de la seva recepció, la qual cosa pot coincidir amb un dia de cortesia. Per aquesta raó, li recomanem que seleccioni alguns dies abans de l’últim dia de treball.
  • Ha de sol·licitar aquest servei amb almenys set dies naturals d’antelació al primer dia en què desitgi que faci efecte.
  • Sempre que sol·liciti el servei amb almenys 7 dies d’antelació abans de l’inici, podrà canviar o anul·lar alguna de les dates seleccionades en l’opció “Modificar”.
  • Una vegada que hagi seleccionat els dies, podrà modificar-los mitjançant una sol·licitud expressa que anul·larà el període inicialment triat.
  • Després de seleccionar els dies, es generarà un rebut de presentació amb un codi segur de verificació de 16 caràcters, juntament amb la data i hora de la sol·licitud.

Per a sol·licitar els dies de cortesia, accedeixi al lloc web de l’Agència Tributària amb el seu certificat electrònic i vagi a l’apartat “Les meves notificacions” de la Seu Electrònica. Allí trobarà l’enllaç “Sol·licitud de dies en què no es posaran notificacions en Direcció Electrònica Habilitada”.

Adjuntem l’enllaç directe per a realitzar aquest tràmit.